Політика конфіденційності

Угода користувача
 1. При відвідуванні та використанні сайту Компанії (далі - «Сайту») Користувач може надати Компанії інформацію, яка підходить під класифікацію персональних даних. При цьому Користувач висловлює згоду на обробку введених їм персональних даних.
 2. Компанія може обробляти персональні дані Користувача для надання Користувачеві послуг або іншим чином на свій розсуд.
 3. Відносно всіх повідомлених Компанії Користувачем своїх персональних даних Компанія має право на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, знищення та інші дії з отриманою інформацією.
 4. У разі надання Користувачем Компанії інформації, яка класифікується як персональні дані, Користувач усвідомлює, що несе повну відповідальність за достовірність наданих їм відомостей і зобов'язується надавати виключно достовірну інформацію.
 5. Компанія зобов'язується вживати заходів для захисту персональних даних Користувача.
 6. Компанія не зобов'язана перевіряти достовірність персональної інформації, наданої Користувачем і не може оцінити його дієздатність. При цьому Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірні персональні дані.
 7. Компанія залишає за собою право заборонити Користувачеві доступ до Сайту або його окремих блоків.
 8. Користувач дає Компанії свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру.
 9. Взаємодія Користувача з Сайтом Компанії здійснюється на основі принципу «як є».
 10. Ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку в будь-який момент, без повідомлення Користувача.
 11. Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, відповідальності щодо Сайту, Вмісту та / або їх використання.
 12. Адміністрація Сайту і Представники Компанії ні при яких обставинах не несуть відповідальність за прямий, непрямий або будь-який інший збиток заподіяний в результаті неправильного розуміння або будь-якого використання інформації на цьому Сайті або будь-якому сайті на який розміщене гіперпосилання з цього сайту.
 13. Адміністрація Сайту і Представники Компанії & nbsp; ні при яких обставинах не несуть відповідальність за упущену вигоду, припинення діяльності, втрату даних в використовуваних системах зберігання інформації, в тому числі у випадках втрати клієнтом доступів або можливості користуватися сайтом.
 14. Продовжуючи користування сайтом Користувач підтверджує свою згоду з описаної політикою.